Algemene voorwaarden en aanverwante zaken

De algemene voorwaarden (AV) van het Circuit kunt u hier downloaden.

 

Wat doen deze algemene voorwaarden?

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de juridische context te creëren waarbinnen we samen het Social Trade Circuit Nederland uit kunnen bouwen tot een serieus alternatief voor het geld van de banken, dat op dit moment de wereld regeert. Bij problemen zullen we altijd proberen met u tot redelijke oplossingen te komen. Deze Algemene Voorwaarden moeten voorkomen dat kwaadwillenden met juridische procedures Circuit Nederland kapot kunnen procederen. We hebben daarom voor de zekerheid een behoorlijk aantal bepalingen opgenomen die hetzelfde zijn als degene die banken gebruiken in overeenkomsten met hun klanten.

 

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten van alle deelnemers, zowel degenen die met als die zonder tussenkomst van een community deelnemen aan het Circuit Nederland. Samen met de afspraken tussen de community en het Circuit Nederland en de overeenkomst die deelnemers aangaan met een community, vormen deze Algemene Voorwaarden het juridische kader waarbinnen deelnemers gebruik kunnen maken van  de diensten van het Circuit Nederland.

 

Enkele onderwerpen uit de AV worden mogelijk in de toekomst aangepast. Om niet bij elke verandering de gehele AV hoeven aan te passen, worden deze onderwerpen kort genoemd in de AV, maar wordt voor de laatste stand van zaken verwezen naar deze webpagina.

Lidmaatschap: tenzij er met uw community een andere overeenkomst is, zijn de tarieven als volgt:

 

In de toekomst zullen deze bedragen zeer waarschijnlijk omzetafhankelijk worden: verdient uw bedrijf meer in het circuit, dan betaalt u ook wat meer. Verdient u minder, dan betaalt u ook minder.

Particulier: minimaal 15 euro per jaar, waarbij we hopen dat mensen met wat hoger inkomen dit initiatief om tot circulair geld te komen kunnen steunen door voor de hogere opties kiezen (40, 70, of 100 euro per jaar)

Deze fee wordt geheven als u met circulaire euro’s weer gewone euro’s koopt (dat kan als de resterende omlooptijd op uw rekening tot 0 is afgelopen). Het inkomen uit deze fee wordt gebruikt om het garantiefonds aan te vullen. Het is ook een bescheiden prikkel voor alle leden om nog eens goed te kijken of ze niet toch binnen het netwerk een besteding kunnen vinden. Dit komt namelijk uiteindelijk ten goede aan alle leden. Ooit zou deze fee hoger gezet kunnen worden als we merken dat het handig is om dit geld te gebruiken om leden die juist circulaire euro’s willen kopen een ´bonus´ te geven. Dit met hetzelfde doel: meer bestedingen bij leden van het netwerk teweegbrengen. Bij een verhoging wordt uiteraard iedereen die op dat moment circulair geld bezit gecompenseerd.

Als u uw inlogwachtwoord wilt aanpassen, kunt u dit online doen door in te loggen op https://mijn.circuitnederland.nl en in het tabblad “persoonlijk”, onder “instellingen” naar uw wachtwoorden te gaan.

Klachten en opmerkingen kunt u in eerste instantie altijd richten tot de organisatie van het Social Trade Circuit via info@circuitnederland.nl

Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u zich in tweede instantie voor beroep richten tot STRO via info@socialtrade.nl vermeld dan in het onderwerp graag: beroep Circuit-Nederland. Vergeet niet alle relevante gegevens te vermelden!

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen kunt u ons een e-mail sturen (via info@circuitnederland.nl) waarin u dat duidelijk aangeeft. Wij handelen uw opzegging binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw e-mail af. Na opzegging kunt u nog wel inloggen, maar kunnen mensen u niet meer betalen op deze rekening. U kunt eventueel  resterend saldo nog wel gebruiken om euro’s te kopen van de dekkingsrekening volgens de normale regels die daarvoor gelden.

Kunt u uw circulaire euro’s niet besteden, neem dan in eerste instantie contact op met de community waar u lid van bent. Als u niet in een actieve community zit neem dan contact op via info@circuitnederland.nl. Misschien kunnen we samen kijken hoe een van uw leveranciers overgehaald kan worden, zodat u daar ook met circulair geld kunt gaan betalen. Uiteraard mogen circulaire euro’s waarvan de omlooptijd verstreken is gebruikt worden om de euro´s op onze dekkingsrekening te kopen. Hiervoor betaalt u een cash-out fee (zie uitleg hierboven). Ons beleid voor de dekkingsrekening is om minimaal een dekking van 103% te hebben. Bij aankoop worden deze euro’s dan overgemaakt naar de IBAN-rekening die u in uw profiel heeft opgegeven.

Als uw euro-bankrekening verandert, laat u ons dat dan weten via info@circuitnederland.nl onder vermelding van uw contactgegevens en uw nieuwe IBAN. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om uw nieuwe IBAN-rekening te verifiëren

Hiertoe dient dan 0,03 euro overgemaakt te worden naar STRO met in de beschrijving graag dit IBAN-nummer als tegenrekening gebruiken, waarna de administrateur deze aanvraag bekijkt en, als de tenaamstelling klopt, het nieuwe rekeningnummer invoert. De Ideal-knop voor het aankopen van geld of het betalen van de deelnemerskosten kan hier NIET voor gebruikt worden. Om fraude te voorkomen is het niet mogelijk om dit zelf aan te passen in uw profiel.

Op dit moment wordt er vrijwel nergens in het de aangesloten communities van het circuit met de NFC-pas betaald. Dit omdat het logistiek veel meer vergt en nauwelijks meer betaalgemak oplevert dan de huidige oplossing: betalen met de smartphone middels de QR-code. Bent u in het bezit van een pas? Er geldt een limiet van 75 circulaire euro per transactie, en 150 circulaire euro per dag. Voor grotere bedragen kunt u zowel de app als de online betaalomgeving gebruiken.

Bent u uw betaalpas kwijtgeraakt? U bent verplicht ons hiervan direct op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@circuitnederland.nl. Wij kunnen dan de pas zo snel mogelijk blokkeren.

De Point-of-Sale (PoS) devices zijn de kastjes die de NFC betaalpassen kunnen aflezen. Tot we betaalpassen zullen gaan introduceren zullen we deze nog niet leveren.

Pas zo snel mogelijk uw wachtwoord aan. Hoe u dat kunt doen staat op deze pagina beschreven onder het kopje “inlogwachtwoord aanpassen”.

Pas voor de zekerheid zo snel mogelijk uw wachtwoord om in te loggen aan. Hoe u dat kunt doen staat op deze pagina beschreven onder het kopje “inlogwachtwoord aanpassen”.

Het Circuit communiceert met u via de e-mail. Om uw e-mail adres te verifiëren (zodat we zeker weten dat we contact met u kunnen opnemen) zullen we éénmalig een e-mail met een link daarin sturen, zodat u kunt laten weten dat de e-mail goed is aangekomen.

In onze e-mails zullen we u nooit vragen om in te loggen via een bijgevoegde link. Log dan ook altijd in door in uw browser naar de URL https://mijn.circuitnederland.nl te gaan. Dit adres kunt u het beste onder uw ‘favorieten’ opslaan, om het adres gemakkelijk te vinden als u in wilt loggen.

De app wordt ‘as is’ geleverd ter ondersteuning van de basis online betaalomgeving. Aan het gebruik van de app kunnen geen rechten worden ontleend.