Algemene voorwaarden en aanverwante zaken

De algemene voorwaarden (AV) van het circuit kunt u hier downloaden. Enkele onderwerpen in de AV worden hieronder nog verder toegelicht.

Lidmaatschap: tenzij er met uw community een andere overeenkomst is, zijn de tarieven als volgt:

 

In de toekomst zullen deze bedragen zeer waarschijnlijk omzetafhankelijk worden: verdient uw bedrijf meer in het circuit, dan betaalt u ook wat meer. Verdient u minder, dan betaalt u ook minder.

Particulier: minimaal 15 euro per jaar, waarbij we hopen dat mensen met wat hoger inkomen dit initiatief om tot circulair geld te komen kunnen steunen door voor de hogere opties kiezen (40, 70, of 100 euro per jaar)

Deze fee wordt geheven als u met circulaire euro’s weer gewone euro’s koopt (dat kan als de resterende omlooptijd op uw rekening tot 0 is afgelopen). Het inkomen uit deze fee wordt gebruikt om het garantiefonds aan te vullen. Het is ook een bescheiden prikkel voor alle leden om nog eens goed te kijken of ze niet toch binnen het netwerk een besteding kunnen vinden. Dit komt namelijk uiteindelijk ten goede aan alle leden. Ooit zou deze fee hoger gezet kunnen worden als we merken dat het handig is om dit geld te gebruiken om leden die juist circulaire euro’s willen kopen een ´bonus´ te geven. Dit met hetzelfde doel: meer bestedingen bij leden van het netwerk teweegbrengen. Bij een verhoging wordt uiteraard iedereen die op dat moment circulair geld bezit gecompenseerd.

Klachten en opmerkingen kunt u in eerste instantie altijd richten tot de organisatie van het Social Trade Circuit via info@circuitnederland.nl

Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u zich in tweede instantie voor beroep richten tot STRO via info@socialtrade.nl vermeldt dan in het onderwerp graag: beroep Circuit-Nederland. Vergeet niet alle relevante gegevens te vermelden!

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen kunt u ons een e-mail sturen (via info@circuitnederland.nl) waarin u dat duidelijk aangeeft. Wij handelen uw opzegging binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw e-mail af. Na opzegging kunt u nog wel inloggen, maar kunnen mensen u niet meer betalen op deze rekening. U kunt eventueel  resterend saldo nog wel gebruiken om euro’s te kopen van de dekkingsrekening volgens de normale regels die daarvoor gelden.

Kunt u uw circulaire euro’s niet besteden, neem dan in eerste instantie contact op met de community waar u lid van bent. Als u niet in een actieve community zit neem dan contact op via info@circuitnederland.nl. Misschien kunnen we samen kijken hoe een van uw leveranciers overgehaald kan worden, zodat u daar ook met circulair geld kunt gaan betalen. Uiteraard mogen circulaire euro’s waarvan de termijn verstreken is gebruikt worden om de euro´s op onze dekkingsrekening te kopen. Ons beleid voor de dekkingsrekening is om minimaal een dekking van 103% te hebben. Bij aankoop worden deze euro’s dan overgemaakt naar de IBAN-rekening die u in uw profiel heeft opgegeven.

Als uw euro-bankrekening verandert, laat u ons dat dan weten via info@circuitnederland.nl onder vermelding van uw contactgegevens en uw nieuwe IBAN. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te verifiëren dat u de IBAN-rekening waarop u wordt uitbetaald wilt veranderen. Om fraude te voorkomen is het niet mogelijk om dit zelf aan te passen in uw profiel.

Op dit moment wordt er in het circuit met de mobiele telefoon en via het online-kanaal betaald. Op een later moment, als we meer nadruk gaan leggen op het werven van particulieren, is het goed mogelijk dat we betaalpassen op grote schaal gaan gebruiken.

Op dit moment wordt er vrijwel nergens in het de aangesloten communities van het circuit met de NFC-pas betaald. Dit omdat het logistiek veel meer vergt en nauwelijks meer betaalgemak oplevert dan de huidige oplossing: betalen met de smartphone middels de QR-code. Bent u in het bezit van een pas? Voor bedragen boven de 100 circulaire euro moet u uw betaalcode invoeren. Die kiest u op het moment van inschrijven bij uw community.

Bent u uw betaalpas kwijtgeraakt? U bent verplicht ons hiervan direct op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@circuitnederland.nl

De Point-of-Sale (PoS) devices zijn de kastjes die de NFC betaalpassen kunnen aflezen. Tot we betaalpassen zullen gaan introduceren zullen we deze nog niet leveren. Voor meer informatie: zie het kopje NFC-betaalpas.