Is er al een lokaal geld-initiatief in de buurt?

Wat is een community?

Een community is een samenwerkingsverband van bedrijven, particulieren, verenigingen en coöperaties die samenwerken om de onderlinge handel te versterken met lokaal @nder geld (termijn-euro’s). Voor deelnemende bedrijven is de gunfactor belangrijk: het elkaar aan klandizie helpen. Daarnaast is voor hen de extra kredietmogelijkheid belangrijk, terwijl de lokale economie iedereen aangaat. De meeste communities zijn lokaal of regionaal, maar er zijn ook landelijk opererende initiatieven. In alle gevallen is onderlinge handel mogelijk, met een echte win-winaanpak.

Welk doel hebben communities met lokaal @nder geld?

Leden van een community streven een gezamenlijk doel na door met lokaal geld te gaan betalen. Bijvoorbeeld:

   • Het stimuleren van de lokale economie
   • Versterken van de sociale verbinding
   • Duurzaam ondernemen
   • Het stimuleren van kunst en cultuuruitingen
   • Investeren in duurzame energie

Wat wil een community?

Communities willen dat geld langer in de regio blijft rondgaan en dus niet te snel wegstroomt, aangezien dat nadelig is voor de onderlinge, lokale economie. Lokaal @nder geld helpt bedrijven omdat het de koopkracht voor een bepaalde termijn binnen de regio houdt. Hetzelfde geld wordt vaker gebruikt en verzorgt dus meer en vaker inkomsten. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid. Een garantiefonds in euro’s zorgt voor de dekking van het lokale @ndere geld.

Welke communities zijn er al?

In meerdere plaatsen zijn communities aan het opstarten. In Wageningen noemt men het lokale geld Eurijn, in Arnhem zijn het Uniteds, in Zwolle Pepermunten, in Alkmaar Culturijnen, in Groningen Gruldens en in Breda wordt een wedstrijd gehouden om een passende naam te vinden. Het Netwerk Duurzame Dorpen werkt in Friesland aan een Pyk. Daarnaast zijn er ook communities die landelijk werken. United Economy bijvoorbeeld, die sterk gericht is op echte waarde. Broodhandel stimuleert en ondersteunt op haar beurt onderlinge handel en samenwerking tussen broodfondsleden.

Communities en het Circuit Nederland

Circuit Nederland faciliteert groepen die een community willen oprichten binnen de afspraken van de onderlinge samenwerking. Het Circuit regelt de accounts, rekeningnummers, betaalsoftware, de betaalapp en de productie van een betaalpas. Op je account kun je je tegoeden en transacties bijhouden. Het Circuit stelt ook een teller in waardoor deelnemende bedrijven kunnen zien hoe lang de termijn van de lokale munt duurt voordat ze er gewone euro’s mee mogen kopen.

Betalen met lokaal geld

Leden van een community proberen eerst zoveel mogelijk de koopkracht lokaal te houden. Maar als het nodig is kun je ook terecht bij leveranciers uit een andere community die is aangesloten bij het Circuit.

Hoe kom je aan lokaal geld?

Deelnemers kunnen met euro’s lokaal geld kopen. Bedrijven kunnen lokaal geld verdienen of het als krediet krijgen. Vanwege de wetgeving in Nederland mogen consumenten niet meer dan 150 lokale euro’s per keer kopen. Bedrijven mogen onbeperkt kopen. De eenheden die je koopt, hebben een lokale naam. Binnen het Social Trade Circuit Nederland wordt het lokale geld termijn-euro’s genoemd, omdat bedrijven ze na een bepaalde termijn mogen omruilen tegen de aangeboden euro’s. Consumenten kunnen termijn-euro’s niet omwisselen, maar omdat ze onbeperkt geldig blijven, zijn ze besteedbaar bij alle bedrijven die meedoen in het Circuit.

Communities, leden en bestedingsmogelijkheden

Hoe meer partijen meedoen aan een community, hoe groter de bestedingsmogelijkheden van lokaal geld.
De meeste communities zullen in het begin nog maar een paar leden hebben. Daarom is het belangrijk dat die leden hun lokaal geld ook kunnen besteden bij de andere communities in het land. Onderling handelen is mogelijk omdat alle communities zijn aangesloten bij het Circuit. Je kunt dus bijvoorbeeld met geld uit Zwolle betalen in Breda. Zolang er ongeveer evenveel van de ene community naar de andere stroomt, hebben beide regio’s hier voordeel van.

Koop lokaal-prikkel

Als veel bedrijven en consumenten meedoen, loont het om te kijken of er meer geld de community uitgaat dan er binnenkomt. Dan kan het kopen binnen de eigen community gestimuleerd worden door een kleine heffing in te voeren op het kopen erbuiten. We noemen dit de ‘koop lokaal-prikkel’ en voorkomen daarmee dat koopkracht wegvloeit uit de regio voordat het geld lokaal voor voldoende inkomen en werk heeft gezorgd. Anders dan in de euro-economie ontstaan zo economisch gezonde regio’s. De ‘prikkelopbrengst’ komt voor 90 procent ten goede aan de community. De overige 10 procent gaat naar Social Trade Organisation om elders in de wereld ook dit soort netwerken van de grond te krijgen, zodat er ooit ook internationaal samengewerkt kan worden aan een bottom-up samenwerkingseconomie.

Lokaal ook een extra uren-rekening mogelijk

Naast de gemeenschappelijke @ndere euro’s met hun lokale naam, kan een community ook tweede onderling ruilmiddel instellen. Een sociaal ruilmiddel alleen voor gebruik binnen de community. Vaak is de munteenheid dan een uur: een urenboekhouding om bijdragen aan gemeenschapstaken bij te houden. Die ‘uren’ zijn op geen enkele manier verbonden aan de termijn-euro’s of aan de euro en worden, in tegenstelling tot de termijn-euro’s, alleen gebruikt in de eigen plaats. Er is geen termijn aan dit urengeld verbonden omdat na afloop er geen euro’s beschikbaar zijn. Deze tweede rekening is puur een lokale sociale boekhouding.

Community starten met bedrijvennetwerk

Een stevig fundament voor een community ontstaat door te starten met een Businessclub waar bedrijven voordeel opdoen vanwege de netwerkcontacten. Elkaar werk gunnen versterkt de band tussen ondernemers en sluit perfect aan bij de extra koopkracht die dankzij het Circuit lokaal beschikbaar komt.

Een community oprichten

Een goede voorbereiding is essentieel bij het oprichten van een community. Lees dit stappenplan door.
Inschrijven kan hier.