Een sterkere lokale economie met geoormerkt geld

Overheden moeten tot nu toe lijdzaam toezien als veel jongeren in de wijk of regio niet aan de slag komen, of als winkelstraten en bedrijfsterreinen kampen met leegstand. De nieuwe technologie van Social Trade geeft nu de kans daar iets aan te doen door uitgaven te oormerken. Hierdoor blijft dat geld voor een bepaalde periode lokaal actief.

Deze illustraties laten zien hoe nieuwe technologie geld kan dwingen om lokaal meer effect te hebben. De zwarte pijlen zijn de geldstromen in euro’s. Als ze omgewisseld worden naar lokaal @nder geld (grijze pijlen) kan de nieuwe technologie de euro’s van een tijdteller voorzien (plaatje 2). Zolang de termijn loopt,  worden deze @ndere euro’s lokaal gebruikt (plaatje 3). Na afloop van de geprogrammeerde termijn kunnen met het lokale geld weer euro’s worden gekocht die vervolgens buiten de plaats besteed kunnen worden (plaatje 4).

Als het lokale betaalnetwerk groeit, worden ook kredieten mogelijk voor het lokale MKB. Dus alle reden voor de gemeente om haar steentje bij dragen.

Deze illustraties laten zien hoe nieuwe technologie geld kan dwingen om lokaal meer effect te hebben. De zwarte pijlen zijn de geldstromen in euro’s. Als ze omgewisseld worden naar lokaal @nder geld (grijze pijlen) kan de nieuwe technologie de euro’s van een tijdteller voorzien (plaatje 2). Zolang de termijn loopt,  worden deze @ndere euro’s dus lokaal gebruikt (plaatje 3). Na afloop van de geprogrammeerde termijn kunnen met het lokale geld weer euro’s worden gekocht waarna ze weer overal besteed kunnen worden (plaatje 4).

Als het lokale betaalnetwerk groeit, worden ook meer kredieten mogelijk voor het lokale MKB. Dus alle reden voor de gemeente om haar steentje bij dragen.

Geld in de regio houden

Uit veel regio’s en ook uit sommige wijken in de grote steden verdwijnt de koopkracht razendsnel. Dit koopkrachtlek werkt lokaal ondernemerschap tegen. Geld dat vaker tussen bedrijven in de regio blijft stromen, creëert meer werk en inkomen en kansen voor (startende) ondernemers.

Impact gemeente vergroten

De gemeente kan op verschillende manieren meehelpen een lokaal-geldinitiatief te versterken.
Een paar voorbeelden:

  • Een whitelist maken van de lokale bedrijven die regelmatig leveren aan de gemeente, zodat het lokale netwerk deze bedrijven makkelijker een voorschot in lokaal geld kan geven op uitstaande rekeningen.
  • Een rekening openen en daarop betaling van gemeentebelastingen in lokaal geld accepteren. De stad Bristol laat zien dat dit heel goed mogelijk is. Vervolgens probeert de gemeente uitgaven met dit lokale geld te doen. Als dit niet lukt, is het ook geen ramp. Na afloop van de termijn, nu nooit langer dan drie maanden, kan het geld overal besteed worden.
  • Het lokaal geld kredietprogramma versterken door liquiditeit voor te schieten of tweedelijnsgaranties te geven.
  • Eigen uitgaven in lokaal geld doen: in Alkmaar wordt bijvoorbeeld een subsidiestroom in lokaal geld uitbetaald.
  • Bijstandsgerechtigden toestaan om een tijd lang lokaal geld te verdienen bovenop hun uitkering.
  • Meewerken aan een soort betaalpas voor ambtenaren, zodat zij altijd lokaal geld op de kaart hebben.
  • De kaarttechnologie van het lokale geld is ook bruikbaar als stadspas waarmee bijstandsgerechtigden bepaalde kortingen krijgen. Het multifunctionele gebruik voorkomt stigmatisering.
  • STRO is bezig met het opzetten van een speciaal programma voor starters. Daar kunnen gemeenten op inspelen.

Sociale samenhang versterken

Lokaal geld legt meer economische verbindingen tussen de inwoners. De lokale samenwerking vergroot de lokale verbondenheid. Een buurt of regio die zich niet alleen economisch, maar ook sociaal verbonden voelt, is sterker en veerkrachtiger als er moeilijke tijden zijn én wordt beleefd als een fijnere plek om te wonen.

Samen aan mooie dingen bouwen

De overheid kan niet alles alleen. Er zijn veel belangrijke goede doelen in de regio die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Lokaal geld leent zich goed voor een bonusprogramma waarbij lokale winkeliers trouwe klanten belonen door een percentage van het aankoopbedrag naar een lokaal goed doel over te maken. Samen bouw je zo aan mooie dingen.